หน้านี้จะช่วยให้คุณเปลี่ยนพระคัมภีร์ที่แปลเป็นรูปแบบที่คุณสามารถแบ่งปันกับเพื่อน โบสถ์ หรือใครก็ตามที่ต้องการอ่านพระคัมภีร์ โปรดทราบว่าในเวลานี้ผู้สร้างพระคัมภีร์ไม่สนับสนุนทรัพยากรที่ไม่ใช่พระคัมภีร์เช่นการแปลบันทึกคําแปลหรือเรื่องเปิดพระคัมภีร์ นอกจากนี้ บางครั้งการเรนเดอร์ไปป์ไลน์ล้มเหลวบนสคริปต์จากขวาไปซ้าย

Scripture Builder